بن ماری شیکردار

بن ماری شیکردار یا حمام آب شیکردار، یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای کشت نمونه‌ها و نگه‌داشتن آن‌ها در شرایط تکان‌دار به کار می‌رود. این دستگاه دارای یک سینی یا چند سینی است که نمونه‌ها روی آن قرار می‌گیرند. سینی‌ها با تکان‌های مداوم و متناوب، نمونه‌ها را در حالت ترکیبی از گرما و تکان‌دار نگه می‌دارند. بن ماری شیکردار به ویژه برای کشت سلول‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها مناسب است.

تنظیم شیکر در این دستگاه بصورت کاملاً دیجیتال و دقیق از 2 دور بر دقیقه تا 60 دور بر دقیقه قابل تنظیم است. و همچنین بجز آلارم در قیمت دما و پایان پروسه، برای شیکر آن نیز آلارم تعریف شده است، که در صورت هرگونه نقص در روند تکان در شیکر را بصورت آلارم گزارش می‌دهد.

دستگاه بن ماری شیکردار تولید شده در شرکت پارس آزما در آزمایشگاه‌های زیست‌ شناسی، علوم پزشکی، صنایع غذایی و دارویی استفاده می‌شود.

مشخصات بن ماری شیکردار: