شرکت پارس آزما

اولین کارخانه بزرگ تولید انواع تجهیزات آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای جهانی در ایران

«« ما معتقدیم باید همیشه حق را به مشتری داد »»

 

آمار عددی پر افتخار شرکت پارس آزما

 

تولید محصول

11000

در سال


تعداد محصول

160

قلم


عاملین توزیع

180

فروشگاه


تعداد مشتریان داخلی

18000

آزمایشگاه


تعداد مشتریان خارجی

15

کشور


انواع هود آزمایشگاهی

صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی: