هود آزمایشگاهی :

یکی از پرکاربردترین تجهیزات آزمایشگاهی در بسیاری از آزمایشگاه‌ها، هود آزمایشگاهی می‌باشد. هود آزمایشگاهی یکی از مهم ترین وسایل مورد نیاز برای هر آزمایشگاه می‌باشد زیرا  فعل و انفعالات ناشی از آزمایش می‌تواند هم جان کارکنان را تحدید کند و هم طول عمر دستگاه‌ها را کاهش دهد. مثلا در آزمایشگاه‌های تشخیصی کار تهویه را برعهده دارد که یکی از حیاتی ترین موارد در این آزمایشگاه می‌باشد.

هود شیمیایی چوبی

هود شیمیایی آزمایشگاهی یکی از نیازهای اساسی آزمایشگاه‌ها مخصوصاً آزمایشگاه‌های شیمی، هود شیمیایی است. این هود

هود شیمیایی (فلزی)

هود شیمیایی آزمایشگاهی یکی از نیازهای اساسی آزمایشگاه‌ها مخصوصاً آزمایشگاه‌های شیمی، هود شیمیایی است. این هود

هود پاتولوژی

هود پاتولوژی جهت آزمایش‌های مولکولی، سلولی، بافت‌ها، عملکرد ارگانیسم‌های زنده، بررسی مایعات و سایر نمونه‌های اخذ شده از بدن که توسط پاتولوژیست یا

هود کانوپی

هود کانوپی جزء هودهایی است برای مکش بخارهای خورنده، بد بو و مضر حاصل از انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هود بازویی

سیستم‌های مکنده و تهویه موضعی در دنیای امروزی که هود بازویی یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده آن می‌باشد، نقش مهمی در حفظ ایمنی پرسنل و