این واحد با ارائه مشاوره و ساخت سکوبندی، میزبندی، پارتیشن بندی، ساخت میز توزین و انواع هود چوبی با کیفیت بالا طبق روش ها واستانداردهای به روز جهان درایجاد محیطی زیبا، مطلوب و دلپذیر برای کارکنان و مسئـولیـن محتـرم آزمایشگاه در خدمت مشتریان ارجمند می‌باشــد.