برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
  • شرکت پارس آزما سیستم مدیریت خود رامنطبق بر استانداردهای ایزو و همچنین سیستم اتوماسیون مدیریت منابع سازمانی با ERP برقرار نموده است که مشخصات این سیستم به شرح زیر می باشد.
  • ERP چیست؟
  • برای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) تعاریف متعددی ارائه شده است که تقریبا همگی یک مفهوم را بیان می کنند. برای نمونه در ادامه به چند مورد اشاره می شود.
  • ERPیک علم و فن برای مدیریت منابع است.
  • یک راه حل نرم افزاری است که تمام فعالیت‌های واحدهای مختلف سازمان را به طور یکپارچه در یک سیستم نرم افزاری واحد تعریف و ایجاد می کند.
  • یک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعاتی و برقراری جریان اطلاعات بین تمامی بخش های سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان است.
مزایای ERP
نخستین مزیتی که در کوتاه مدت و پس از پیاده سازی ERP میتوان انتظار داشت، کاهش هزینه های عملیاتی نظیر کاهش هزینه های کنترل موجودی انبار، هزینه تولید، هزینه عملیات حسابداری و ثبت وقایع مالی، هزینه های بازاریابی و پشتیبانی است.
ازدیگر مزایای به کار گیری ERP می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ایجاد یکپارچگی سازمانی از منظر اطلاعاتی و افزایش سازگاری در اطلاعات موجود در سازمان .
پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان با ایجاد پایه ای قوی از انبار داده ها، این سیستم دسترسی بهتر و سریع تر به داده ها را برای مدیریت امکان پذیر می سازد و به این ترتیب مدیریت می تواند به سرعت، اطلاعات مورد نیاز خود را جهت اخذ تصمیمات دراختیار داشته باشد.
مهمترین مزیت برنامه ریزی منابع سازمان بهبود هماهنگی میان واحدهای سازمان، کاهش وقفه های کاری و افزایش کارایی فرآیندهاست.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this