وظیفه کارکنان این واحد که همگی از علم و دانش، تجربه کافی و بروز در این زمینه برخوردارند، تحقیق و بررسی آخرین تکنولوژی تجهیزات آزمایشگاهی از منابع معتبر جهان و بکارگیری این دست آوردها در فرایند تولید میباشد تا بتوانند در ساخت مدارات الکترونیکی، برنامه نویسی سیستم های کنترلی و و دستگاه های با کیفیت و شکیل، شرکت پارس ازما را در بدست آوردن اطمینان خاطر مشتریان عزیز موفق گردانند.