در این واحد ساخت قطعات و ملزومات هر دستگاه با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات، عملیات برش، پانچ، خم، جــوش آرگــــــون، جــوش ( CO2 ) و سایر عملیات با رعایت ضروریات فنی و طبق نقشه و اصول تعریف شده انجام میگیرد.