در این بخش بر روی تمامی قطعات فلزی تشکیل دهنده در دستگاه ها، فرایند چربی گیری، فسفاته کاری و رنگ آمیزی با سیستم های پیشرفته و رنگ پودری الکترواستاتیک (اپوکسی ضد اسید) انجام می‌پذیرد.