هود پاتولوژی

هود پاتولوژی جهت آزمایش‌های مولکولی، سلولی، بافت‌ها، عملکرد ارگانیسم‌های زنده، بررسی مایعات و سایر نمونه‌های اخذ شده از بدن همانند: ادرار، خون، مدفوع و نمونه‌های ظاهری(گوشت، کیست)، سلول‌های سرطانی و ... که توسط پاتولوژیست یا سایر پزشکان انجام می‌شود، در آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از نکات قابل توجه در استفاده از هود پاتولوژی ساخته شده توسط شرکت پارس آزما، فن یا مکنده هوا است که وظیفه آن هدایت تمامی گازها و آلاینده‌ها و بخارهای سمی به سمت خارج از فضای آزمایشگاه است. تا به این ترتیب هوایی پاک و بدون آلودگی برای کاربران فراهم شود. این کار علاوه بر حفظ سلامت پرسنل، از نمونه‌های آزمایشگاهی و آلوده شدن آنها نیز محافظت می‌نماید.

مشخصات کلی هود پاتولوژی :

➖ ابعاد اتاقک دارای قابلیت سفارشی سازی به درخواست مشتری محترم
➖ بدنه از جنس ورق فولادی با پوشش اپوکسی الکترواستاتیک
➖ دیواره و کف اتاقک از ورق استینلس استیل
➖ دارای ســینک از جنــس اســتینلس اســتیل (نصــب شــده در ســمت راســت اتاقــک)
➖ دارای طراحی منحصر بفرد جهت مکش حداکثری گازهای داخل اتاقک بویژه فرمالین
➖ دارای دو عدد لامپ UV( نصب شده در داخل اتاقک)
➖ دارای دو عدلامپ LED (نصب شده درسقف اتاقک)
➖ دارای لامــپ هالــوژن متحــرک جهــت تمرکزبیشــترودید بهتــر بــر روی نمونــه
➖ قابلیـت نصـب فـن و فیلتـر کربـن اکتیـو جهـت رعایـت بهداشـت ایمنـی محیـط بـه خواسـت خریـدار محتـرم (باتعییـن قیمـت)
➖ دارای شیشــه ســکوریت با بالابر برقی و قابــل کنتــرل، بــه منظورحفــاظ بیــن اپراتوروداخــل اتاقــک
➖ دارای دیــواره نامرئــی ورود هــوا بیــن اپراتــور و اتاقــک بــه منظــور ایمنــی بیشــتر اپراتورازآلودگــی عفونــی
➖ دارای شــیر و نــازل آب (شــاوری) بــا کنترلــر پدالــی برقی بــه منظــور عــدم اســتفاده از دســت، جهــت قطــع و وصــل آب
➖ دارای فیــوز محافــظ جــان، جهــت ایمنــی بیشــتر در هنــگام اســتفاده از دســتگاه
➖ مجهز به سیستم کنترلر میکروپروسسور (قابل برنامه ریزی)
➖ دارای سیسـتم ارت بـرای اتصـال دسـتگاه بـه زمیـن بـه منظـور ایمنـی بیشتر

دستگاهمدلابعاد خارجی
ارتفاع*عرض*طول
(سانتیمتر)
ابعادداخلی
ارتفاع*عرض*طول
(سانتیمتر)
وزن
کیلوگرم
ورودی برق
(ولت)
فرکانس
(هرتز)
توان
(وات)
جریان
(آمپر)
توان لامپ UV
(وات)
حجم هوادهی
(مترمکعب برساعت)
هود پاتولوژیH.P 150210*80*150105*63*146120220502501/14202500

جهت سفارش محصول روی دکمه "سفارش محصول" کلیک کنید