میز ترازو آزمایشگاهی (میز توزین)

ترازوها و بطور کلی دستگاه های توزین دقیق در آزمایشگاه ها بدلیل حساسیت شان نیازمند میزهای ویژه ای هستند که لرزش های ناشی از رفت آمد پرسنل و یا عوامل بیرونی ساختمان آزمایشگاه را کمتر به ترازو منتقل نمایند. بدیهی است عدم لرزش و نیز حرکت هوا در اطراف ترازوهای دقیق آزمایشگاهی دقت و عملکرد صحیح این دسته از دستگاه ها را تضمین می نماید.

میزهای توزین تولیدی این شرکت در چند مدل قابل عرضه می باشند:

– مدل تک خانه: مخصوص یک ترازو
– مدل دو خانه: مخصوص دو دستگاه ترازو

جهت سفارش محصول روی دکمه "سفارش محصول" کلیک کنید