ساخت دستگاه‌های سفارشی

شرکت پارس آزما، افتخار دارد، اضافه بر تولید محصولات روتین خود که بسیار متنوع و قابل توجه می باشد، جهت برآورده نمودن نیاز تجهیزات آزمایشگاهی مشتریان عزیز، سفارشات دستگاه های خاص که یا در ایران تولید نمی شوند و یا منع ورود دارند را با در اختیار داشتن امکانات کامل، زیر نظر متخصصین مجرب و کارآزموده طبق درخواست خریدار گرامی ساخته و ارا ئه می نماید.

باشد که در این زمینه نیز، خدمتی هر چند ناچیز در جلب رضایت و رفع نیاز آزمایشگاهیان ارجمند انجام داده باشد.