فهرست برخی از مراکز مهم کشور که شرکت پارس آزما افتخار همکاری با آنها را دارد :

[everest_gallery alias="resume-parsazma"]

و صدها مرکز مهم دیگراز قبیل بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، کارخانجات و ...