خط مشی کیفیت پارس آزما


شرکت پارس آزما به منظور تولید انواع تجهیزات آزمایشگاهی تأسیس گردیده است.

این شرکت از کادر متخصص و مجرب در زمینه تولید، فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات آزمایشگاهی با نگرش فرایندی بهره مند می باشد و خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل اعلام می دارد :

  1. بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 13485:2016 و استاندارد ISO 9001:2015
  2. رعایت الزامات قانونی و مقررات مربوطه
  3. جلب رضایت و اعتماد مشتریان
  4. ارتقاء فرایندهای مؤثر بر تولید و کیفیت محصولات
  5. ارتقاء سطح آگاهی و تخصصی کارکنان از طریق ارائه آموزش‌های مناسب

مدیریت عامل، خود را متعهد به آگاه نمودن کلیه کارکنان خط مشی کیفیت دانسته و از آنان انتظار داشته و موارد فوق را در حیطه وظایف خود رعایت نمایند.

 

یوسف جلیلی
مدیر عامل