خدمات ما:
آزمایشگاه شرکت پارس آزما با در اختیار داشتن تجهیزات مدرن و بروز و همچنین پرسنل مجرب و آموزش دیده آماده انجام کامل آزمونهای شیشه های دو و چند جداره بر اساس استانداردهای ملی ایران روی نمونه های ارسالی از واحدهای تولیدی، ادارات کل استاندارد استانها می باشد.

همچنین از دیگر خدمات شرکت پارس آزما شامل موارد زیر می باشد:

1- عقد قرارداد همکاری

2- ساخت تجهیزات آزمایشگاهی

3- انجام پروژه های تحقیقاتی و مشاوره

4- خدمات آموزشی