برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

 • شرکت پارس آزما سیستم مدیریت خود رامنطبق بر استانداردهای ایزو و همچنین سیستم اتوماسیون مدیریت منابع سازمانی با ERP برقرار نموده است که مشخصات این سیستم به شرح زیر می باشد.
 • ERP چیست؟
 • برای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) تعاریف متعددی ارائه شده است که تقریبا همگی یک مفهوم را بیان می کنند. برای نمونه در ادامه به چند مورد اشاره می شود.
 • ERPیک علم و فن برای مدیریت منابع است.
 • یک راه حل نرم افزاری است که تمام فعالیتهای واحدهای مختلف سازمان را به طور یکپارچه در یک سیستم نرم افزاری واحد تعریف و ایجاد می کند.
 • یک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعاتی و برقراری جریان اطلاعات بین تمامی بخش های سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان است.
, برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

مزایای ERP

 • نخستین مزیتی که در کوتاه مدت و پس از پیاده سازی ERP میتوان انتظار داشت، کاهش هزینه های عملیاتی نظیر کاهش هزینه های کنترل موجودی انبار، هزینه تولید، هزینه عملیات حسابداری و ثبت وقایع مالی، هزینه های بازاریابی و پشتیبانی است.
 • ازدیگر مزایای به کار گیری ERP می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • ایجاد یکپارچگی سازمانی از منظر اطلاعاتی و افزایش سازگاری در اطلاعات موجود در سازمان .
 • پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان با ایجاد پایهای قوی از انباره داده ها، این سیستم دسترسی بهتر و سریع تر به داده ها را برای مدیریت امکان پذیر می سازد و به این ترتیب مدیریت می تواند به سرعت، اطلاعات مورد نیاز خود را جهت اخذ تصمیمات دراختیار داشته باشد.
 • مهمترین مزیت برنامه ریزی منابع سازمان بهبود هماهنگی میان واحدهای سازمان، کاهش وقفه های کاری و افزایش کارایی فرآیندهاست فرآیندهاست .
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this