, اتاقک پی سی آر (P.C.R)

اتاقک پی سی آر (P.C.R)

اتاقــک پــی ســی آر جهــت اســتفاده در آزمایشــگاه هــای تشــخیص طبــی، مراکــز درمانــی، تحقیقاتــی و دانشــگاهی، طراحــی و ســاخته شــده و بــه منظــور جلوگیــری از انتشـار عوامل بیمـاری زا، میکـروب و یـا بـوی بـد ناشـی ازفعـل و انفعـالات برخـی ازمـواد شـیمیایی کاربـرد دارد ودر آزمایشـگاه هایـی کـه بـرای آزمایـش هـای خـود نیـاز بـه نـور مـاوراء بنفـش دارنـد، مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.

 
, اتاقک پی سی آر (P.C.R)

اتاقک P.C.R

 

مشخصات کلی اتاقک پی سی آر (P.C.R) :

• درب و دیواره ها از جنس پلکسی گلاس ساخته شده

• ایجاد محیطی عاری از آلودگی

• لامپ فلورسنت

• دارای درب برقی

• تایمر دیجیتالی برای تنظیم زمان روشنایی و یا نور UV

دستگاهمدلابعاد خارجی
ارتفاع*عرض*طول
(سانتیمتر)
ابعاد داخلی
ارتفاع*عرض*طول
(سانتیمتر)
وزن
کیلوگرم
ولتاژ
(ولت)
فرکانس
(هرتز)
توان
(وات)
جریان
(آمپر)
توان مصرفی لامپ UV
(وات)
اتاقک P.C.RWS.D68*46*8261*43*8030220501000/4520
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this